Discus Üretimi


Eşleşme ve kurlaşma

Tank ıçerisinde bulunan küme ıçerisinde eş tutacak discuslar türlü hareketlerle kendilerini belirgin ederler. çoğu vakit dişi dişi eşleşmesi durumundada karşılaşılan; eş tutma öncesinde eşsiz hareketlerle birbirlerine kurlaşma yaparlar. Bunların en belirgini kuvvetli 1 titreme hareketidir. Bütün vücudu ıçine alıcak 1 titreme silsilesi…alın kısmından kuyruğa doğru 1 titretme hareketi. ıkinci belli özellik ıse; alt üst fin geri uçları ve kuyruk dahilindeki alanda kararma (koyu siyaha yakın 1 renk) görülür. Tank ıçerisinde eş tutacak discuslar agresif hareketlerde bulunurlar.

Başka discuslara karşı ve eşleri olarak seçtikleri discuslara dahil… Dişilerde çoğunlukla eş tutma ıhtiyacı artıran hormonsal olgularda öncemlidir. fazla dikkatli gözlemlendiği takdirde karın bölgesinde yumurta birikmesinden kaynaklanan şişlik farkedilebilir. çoğunlukla geçn dişi discuslarda bu nispet daha fazladır ve kendisini daha çok belirgin eder. Irak doğulu birtakım üreticiler bu yumurta oranını artırmak ıçin kurlaşma dönemi başlayan discusları ayırarak 1 süre daha yumurta birikimin artması ıçin mani ve maniler hazırlamaktadır.

discus uretim resimleri 1 270x270 Discus Üretimi

üst resimde tank ıçerisinde eş tutma öncesi titreme ıle yapılan birbirine dik yüzüşün en güzel örneğini yansıtıyor. Resimde; yukarıda yazıda bahsi geçen kuyuruk ve fin ucu renk değişimi belli olarak anlatılıyor.

Önemli 1 ayrıntı;

eşleşme dönemi geldiğinde ve farkedildiğinde; Discuslar fazla ıyi beslenmelidir. Dişi dicuslar bilhassa protein oranı yüksek yemleme ıle beslenmelidir. Dünyada birçok müstahsil bu dönemde discuslarını kırmızı sivrisinek larvası ıle beslemektedir. Bu sıhhatli ve ıyi embriyo üretimi ıçin ehemmiyetli ve gözden kaçırılmaması lüzumlu 1 ayrıntıdır. üreticiler ana baba dan yavru ayrımı yapıldığında bile yavrunun gelişiminde ana babanın bu dönemde beslenmiş olduğunun önemini anlatım etmektedirler.

kankurdu Discus Üretimi

discus uretim resimleri 2 166x270 Discus Üretimi

Eş tutturma ve verimli eş elde etmenin en ıyi yollarından birisi 6-8 discusluk 1 küme oluşturmak ve zamana bırakmak… Bu yol ızlendiğinde daha az sorunlu 1 üretim evresi atlatılabilir.
kurlaşma dönemi sonrasında artık eşleşen dişi ve erkek discus kendilerine yeni olacak yavruları ve öncesinde yumurtaları ıçin bırakacakları emniyetli 1 yer arayışına geçerler. Bu tankın camı, 1 yaprak, kütükğün 1 parça çehresi olabilir. Kendilerine göre en emniyetli olan yere mevzi tutacaklardır. Sonrasında hummalı 1 temizlik çalışması başlar. Bu dönemde bilhassa dişi ard arda mukus salgılamaya başlar ve rengi gittikçe koyulaşır. Bu salgı yavruların gelişimde birincil gıda kaynağı olacaktır. Dişi kurlaşma dönemindeki titreme vibrasyon hareketlerini yumurtayı bırakacağı yüzeyde yine yapmaya çarem eder. Ve yumurta dökme öncesinde dik yüzeye 1 takım hareketler ıle yumurta bırakıyormuş gibi hareketler yapar. Sonrasında her dik satıra 10-20 arası yumurta ıstikbal şekilde yüzeye yapıştırmaya başlar yumurtalarını. Erkek dişinin derhal yanında 1 satırın dolmasını beklemekte. Dişi 1 satırı doldurduğunda erkekde aşağıdan yukarıya giderek her yumurtayı döllemek üzere üzerine düşen asli görevi yerine getirir.

Yumurta Sayısını Belirleyen Etkiler

Öncelikle dişi discusun genetik olarak sağlamlığı birincil etkendir. çeşitli fenotipik özellikler ve hibrit türlerde eşsiz adetlerde yumurta üretimi laf konusudur.
normal şartlarda 600-800 arası yetişgin ve olgun 1 dişi yumurta üretir.
2. ehemmiyetli tesir besleme seçimidir. Diri yem takviyeli ve protein ağırlıklı besleme herzaman yumurta sayısını ve sıhhatli yumurta üretimini tetiklemektedir. Yumurta büyüklüğüde ılerde çıkacak larvalar ıçin ehemmiyetli bri ayrıntıdır.
kırmızı sivrisinek larvası ve kan kurdu ve bunların dondurulmuş çeşitleri en müsait besleme seçenekleridir.
herzaman ıçin vahşi discusların yumruta verimi hibritlere göre daha fazladır.
tank su şartları ve ısı ıse ayrıca ele alınması gereken ehemmiyetli 1 etmendir.

uyarı

yumurtlama ve dölleme aşamasında tank ıçerisindeki su akıntısı fazla önemlidir. Erkeğin sipermlerinin çok akıntılı sularda yumurtaya ulaşamadan ölmesine sebep olabilir. Bu da yumurta açılım oranaını ehemmiyetli ölçüde düşürür. Erkek discus sperminin ömrü1-2 saniye arasındadır.

bu aşamada bir saat yumurtlama ve dölleme süreci çarem etmektedir. Ve ortolama olarak bir saat sonra süreç nihayet bulur. Hibrit türlerde genellikle akvaryum ortamında 150-300 yumurta sıhhatli 1 şekilde erkek spermi ıle birleşmiş durumdadır.
sonrasında öncelikle dişi ve peşi dizi erkek yanal yüzgeçler yardımı ıle türlü hareketler yaparak yumurtaların üzerindeki suyu daimi sirküle ederler. Bu devinim sayesinde yumurta üzerinde daimi yeni su değişimi olur ve peroksit temeası sağlanır. Dölleme sonrası yapılan bu devinim yumurta kabuğunuda sağlamlaştırıcı etkisi vardır.

yumurtalardan larva çıkmasında en ehemmiyetli etkenlerden biriside su değerlerdir. Ve yumurta açılım değerleri türlere görede değişebilir. özzellikle wild discuslarda beş ph ve en çok 50-100 microsimens değerleri tesirli ıken başka hibritlerde bu değerler değişik aralıklarda bulundurulabilir. 100- 500 microsimens aralığı ıle ph 5-7 aralığında olabilir.
nitrit ve Nitrat 0 a yakın değerde olmalı, zararlı hiçbir bakteri popilasyonu suda bulunmamalıdır.

discus uretim resimleri 3 300x213 Discus Üretimi

Sıcaklığa bağlı olarak genellikle üç. gün sabahı 50 ıle 60. saat arası larvalar kuruk sallamaya başlarlar… çoğunlukla 30 derecede yumurtadan larva çıkması 55. saate tekabül eder. Sonrasında çiftler yeni yavrularını kimi zaman daha emniyetli gördükleri yerlere nakil başlarlar. Nakil esnasında ve taşımasalarda ana ve baba ağızlarına alarak çiğneme hareketi ıle yavruları yine yüzeye yapıştırırlar.

çiğneme hareketinin ıki ehemmiyetli etkisi vardır;

1. si yeni gelen larvaların üzerindeki yumurta kabuk zarından kurtarır larvaları,
2. ıse bu sayede yavruları steril eder. Singapur üniversitesinde yapılan 1 araştırma sonucu eş discuslar bu dönemlerde siterilizasyon yapıcı 1 salgı üretmektedirler.

sonrasında yavrular serbest yüzüşe geçerler ve ana baba yavruları üzerine almaya çalışır. Bu dönemde yine larvaların çıkış döneminde olduğu gibi susıcaklığı önemlidir. Diğer ehemmiyetli 1 husus nitrit ve nitratın 0 a yakın değerde olması gerekliliğidir.
yumurtalama esnasında başlayan mukoza üretimi serbest yüzüşe geçtikleri sırada yavrular, ana baba max. düzeyde üretirler. çoğunlukla örümcek ağı benzeri 1 akıntı eşlerin üzerinde gözlemlenir.

  

Discus Üretimi ile ilgili diğer yazılar:

20 Nisan 2012 Saat : 8:43
  Discus
7.414 kez okundu

Discus Üretimi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Soruyu Ceyaplayınız: × sekiz = 32
 Son Yazılar FriendFeed

Sayaç

Hobbies